POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.KATARZYNACYBORAN.PL


1. Administratorem danych osobowych jest firma Katarzyna Cyboran Autentyczna Fotografia z siedzibą w Tarnowie.

2. Zgodnie z wejściem w życie prawa o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (RODO) firma Katarzyna Cyboran Autentyczna Fotografia chroni prywatność Klientów i sposób w jaki będą przechowywane ich dane osobowe.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w następujący sposób:

– zdjęcia – przechowywane są na komputerze przez okres 5 lat od ich wykonania, kopie zapasowe na dysku zewnętrznym oraz udostępniane laboratorium drukującym mającym na celu dokończenie zlecenia czyli wydruku zdjęć zgodnie z zawartą umową pomiędzy Katarzyna Cyboran Autentyczna Fotografia a Klientem. Zdjęcia publikowane są na tejże stronie internetowej, na FanPage na Facebooku oraz koncie firmowym na Instagramie – tylko i wyłącznie za pisemnym wyrażeniem zgody przez Klienta.

– umowy zawarte z Klientami, które zawierają ich dane osobowe przechowywane są przez okres 6 lat od daty ich zawarcia w siedzibie firmy, do których ma dostęp tylko Administrator. Przekazane dane osobowe udostępniane są jedynie podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta się przy przetwarzaniu danych tj. firma księgowa i dostawcy usług informatycznych.

4. Podstawą do przechowywania danych osobowych Klientów jest wyrażenie przez nich pisemnej zgody na podstawie zawarcia umowy o realizację usług. Równocześnie brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przy zawarciu umowy skutkuje niewykonaniem zlecenia.

5. Administrator przetwarza następujące dane:

– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– pesel lub numer dowodu osobistego
– numer telefonu
– adres poczty elektronicznej
– zdjęcia wykonane zgodnie z umową


5. Dane osobowe klientów będą przetwarzane również w celu odpowiedzi na pytania skierowane do Katarzyna Cyboran Autentyczna Fotografia za pomocą formularza kontaktowego.


6. Dane osobowe niedoszłych Klientów czyli osób, które zwróciły się w celu nawiązania współpracy z firmą Katarzyna Cyboran Autentyczna Fotografia, ale współpraca nie doszła do skutku – będą przechowywane przez okres 1 roku.

7. Klient posiada prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak kiedy nie zostanie ukończone zlecenie zawarte w umowie pomiędzy Administratorem a Klientem, Administrator nie będzie miał możliwości kontynuowania swojej pracy. Klient ma prawo do bycia zapomnianym – wiąże się to z usunięciem wszystkich danych osobowych Klienta włącznie ze zdjęciami.

8. Klient posiada prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych i prawo do przeniesienia danych osobowych.

9. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych


PLIKI COOKIES

1. Serwis www.katarzynacyboran.pl korzysta z cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Są wysyłane do urządzenia, z którego łączy się Użytkownik i pozwalają zidentyfikować to urządzenie w sposób potrzebny do wykonania lub umorzenia danej czynności. Pliki te są bezpieczne dla komputera Użytkownika i jego danych.

2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu oraz aby usprawniać jego funkcjonowanie – pozwala na lepsze dopasowanie zawartości wyświetlanej Użytkownikowi do jego potrzeb. Pliki Cookies stosuje się w celu zagwarantowania najwyższego standardu wygody korzystania z tej witryny, a zebrane dane posłużą do wykorzystania ich w celu optymalizacji działań.

3. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość wyłączenia działania tych plików, jednak może to spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych usług zawartych w tym Serwisie.

4. Wszelkie informacje o obsłudze plików cookies są dostępne w ustawieniach konkretnych przeglądarek internetowych.

5. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies


W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.